loading...
logo fakulty

Jak řídit lidské zdroje v malých a středních podnicích

Technical University in Liberec, Faculty of Economics